Quick Calendar

Holidays : July 2021

Events : July 2021

Trainings : July 2021

Food Menu : Today

Sunday - July 25, 2021
Employee Awards
Teacher Award List 2019-2020
Category NAME OF THE TEACHER
Trailblazer Teacher – Scholastic Bhagyashree Kadam
Trailblazer Teacher – Co-Scholastic Vandana Khemani
Wizard Teacher 1. Monika Gupte
2. Reeny George
3. Divya Bhatnagar
4. Anindita Ghosal
5. Mansi Chandorkar
6. Sanjukta Sen
7. Nikhil Pujari
8. Avadhut Chavan
9. Anjali Raghuram
10. Amarpreet Kotkar
Champion Teacher 1. Jayashri Samudra
2. Ramya Bhaskar
3. Priya Shriram
4. Rajshree Kulkarni
5. Priyanka Salagare
6. Anusree Menon
7. Chandrani Dam
8. Rinku Goyal
9. Snehal Welde
10. Sumedha Sood
11. Sujata Gawade
12. Pallabi Mohapatra
13. Rajendra Awale
14. Purva Gangrade
15. Kalyani Khedekar
16. Darshana Shah
17. Ashwini Shah